^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Historia szkoły

  • Już przed I wojną światową we wsi Petrykozy odbywała się nauka. Wynajmowano pomieszczenia od mieszkańców, a zajęcia odbywały się na dwie zmiany w języku rosyjskim, gdyż była to część ziem polskich pod zaborem rosyjskim. Do szkoły uczęszczało około 50 uczniów.
  • W okresie I wojny światowej nauczanie nie odbywało się.
  • Po zakończeniu działań wojennych, w wyniku postanowień traktatu wersalskiego, okolice wsi Petrykozy wraz z całą Działdowszczyzną włączone zostały do państwa polskiego. Polska odzyskała niepodległość, a w Petrykozach w wynajętym mieszkaniu wznowiono nauczanie już w języku polskim. Do 1939 roku uczył zawsze tylko jeden nauczyciel, który także mieszkał we wsi. Pracowali w szkole: pani Helena Nadratowska , a w latach 1934 - 1939 pan Henryk Jagodziński. Do szkoły uczęszczało 50 - 80 uczniów podzielonych na cztery oddziały.
  • W 1939 roku mieszkańcy wsi podjęli decyzję o budowie budynku szkolnego. Wykopano fundamenty i zgromadzono część materiałów. Jednak wybuch II wojny światowej nie pozwolił na zrealizowanie tych planów.
  • W okresie II wojny światowej nauczanie nie odbywało się.
  • Bezpośrednio po II wojnie światowej w Petrykozach nauka odbywała się w mieszkaniach prywatnych. Nie istniał budynek szkolny. Jeszcze w 1945 roku władze gminne zakupiły drewno po rozbiórce baraków w Turzy Małej. Z tego drewna mieszkańcy postawili na skraju wsi, na przydzielonej działce budynek szkolny, przy skrzyżowaniu dróg do Rywocin, Łążka i Gnojna. W budynku tym były dwa pomieszczenia przeznaczone na potrzeby szkoły i mieszkanie dla kierownika. W środku był długi korytarz, który przeznaczony był na szatnię. Nie było żadnych pomocy dydaktycznych. Krzesła, ławki i stoły wykonali sami mieszkańcy wsi. Jednak często brakowało ławek w szkole, gdyż uczyli się tu także ci mieszkańcy, którzy nie mogli chodzić do szkoły w czasie wojny. Pracowało tu dwoje nauczycieli, którzy uczyli około 90 uczniów.
  • W 1949 roku zmienia się organizacja szkoły. Szkoła podstawowa to klasy I-VI - pracuje troje nauczycieli.
  • Po roku 1950 prowadzono kursy dla analfabetów.
  • Latem 1958 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły na wzniesieniu działki szkolnej. Budowę zakończono latem 1959 roku i 1 września oddano ją do użytku. Do nowej szkoły uczęszczały dzieci z Petrykóz i Rywocin.
Copyright 2013  Szkoła Podstawowa w Petrykozach