^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Osiągnięcia

 Otrzymaliśmy : Certyfikaty - LCAE i Zielona Flaga

Programem zajmowała się pani mgr Iwona Wierzejska

I stopień

Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga".

 II stopień

„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. 

 

Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.

 


Eko-Obrazy

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Petrykozach brali udział w konkursie ekologicznym,,Leśne Skarby-Rośliny chronione w lasach” organizowany przez Nadleśnictwo Dwukoły i Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie.

Roksana Ogrodowczyk uczennica klasy drugiej zajęła pierwsze miejsce w kategorii II za pracę pt.,,Kwitnące krokusy”.

,,Kwitnące krokusy”

Gratulacje dla Roksanki

 

Julia Brodzińska uczennica klasy czwartej zajęła miejsce trzecie w kategorii II za pracę pt.,,Miłek wiosenny”.

,,Miłek wiosenny”

 

Gratulacje dla Julii

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz kalendarze. Symboliczne prezenty otrzymali również pozostali uczniowie biorący udział w konkursie. Przygotowaniem uczniów do konkursu zajmowała się Urszula Tadrzak i Jadwiga Szramka.(J.Sz)

 


 

Grupa teatralna "Morałki"

Grupa teatralna Morałki zajęła pierwsze miejsce w VII Gminnym Przeglądzie piosenki o Puchar Wójta Gminy Działdowo. 

                                                                                                                                           

 

Copyright 2013  Szkoła Podstawowa w Petrykozach