^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Wykaz podręczników

Petrykozy, dnia 22.06.2018

 

Wykaz podręczników

na rok szkolny 2018/2019

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ

PODRĘCZNIKA

AUTOR

PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Nr dopuszczenia na liście MEN

,,5-LATKI²/,,6-LATKI²

Wychowanie przedszkolne

,,Trampolina – zanim zostaniesz uczniem²

 

Dorota Stryjewska

PWN

 

Język angielski

Bugs Team Starter

Carol Read, Anna Sobieron, Anna Parr-Modrzejewska

Macmillan Polska Spółka z.o.o.

 

Religia

,,Kocham dobrego Boga²

Red. D. Kurpiński, E. Osewka, J. Snopek,

J. Stała

Jedność

 

KLASA I

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 1 i 2. Edukacja matematyczna. Cz.1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Hanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

 

Nowa Era Spółka z.o.o.

 

 

 

 

 

 

790/1/2017

Elementarz odkrywców. Podręcznik Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 2 i 4. Edukacja matematyczna Cz.2

 

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Hanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era Spółka z.o.o.

 

 

 

 

790/2/2017

Język angielski

Bugs Team

Carol Read, Anna Soberon

Macmillan Polska Spółka z.o.o.

 

8011/1/2017

Religia

,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa²

Red. A. Krasiński

PIW

 

KLASA II                                    

 

Edukacja wczesnoszkolna

,,Elementarz odkrywców. Podręcznik. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 1 i 2. Edukacja matematyczna. Cz.1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Hanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era Spółka z.o.o

790/3/2018

,,Elementarz odkrywców. Podręcznik Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz.3 i 4 Edukacja matematyczna Cz.2²

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Hanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

790/4/2018

Język angielski

Bugs Team 2

Carol Read, Anna Soberon

Macmillan Polska Spółka z.o.o.

811/2/2018

Religia

,,Kochamy Pana Jezusa²

Red. A. Krasiński

PIW

 

KLASA III        

 

Edukacja wczesnoszkolna

,,Zajęcia komputerowe²

Anna Kulesza, B.K.Kowalska

WSiP

518/1/2012

,,Nasza szkoła² Część 1A, 1B

Część 2

Część 3A, 3B

Część 4

Maria Lorek, Monika Zatorska

MEN

2016

,,Nasza szkoła²

Matematyka

Część 1, 2, 3, 4

Agata Ludwa,

Maria Lorek

MEN

2016

Religia

,,Przyjmujemy Pana Jezusa²

Ks. A. Krasiński

Płocki Instytut Wydawniczy

 

Język angielski

Bugs Word 3 -

Elisenda Papiol, Maria Toth

Macmillan Polska Spółka z.o.o.

30/3/2011/

2016

KLASA IV

 

Historia

,,Wczoraj i dziś²

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Spółka z.o.o.

877/1/2017

Informatyka

,,Lubię to! ²

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z.o.o.

847/1/2017

Język polski

,,Nowe słowa na start² - podręcznik

 

Anna Klimowicz, Marlena Derulkiewicz

Nowa Era Spółka z.o.o.

907/1/2017

Język angielski

Team Up Plus

Denis Delaney, Philippa Bowen, Diana Anyakwo

Oxford University Press Polska Spółka z.o.o.

822/1/2017

Matematyka

,,Matematyka z kluczem²

Część 1 i 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Karolina Wej

Nowa Era Spółka z.o.o.

875/2/2018

Przyroda

,,Tajemnice przyrody²

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stwarz

Nowa Era Spółka z.o.o.

863/2017

Plastyka

,,Do dzieła²

Jadwiga Lukas, Krystyna Omak

Nowa Era Spółka z.o.o.

903/1/2017

Muzyka

,,Lekcja muzyki²

Monika Gronek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z.o.o.

852/1/2017

Religia

,,Wierzę w Boga Ojca²

Red. Ks. Andrzej Krasiński

PIW

 

Technika

,,Jak to działa?²

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z.o.o.

295/2/2018

KLASA V

 

Historia

,,Wczoraj i dziś²

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Spółka z.o.o.

877/2/2018

Informatyka

,,Lubię to! ²

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z.o.o.

847/2/2018

Język polski

,,Nowe słowa na start² - podręcznik

 

Anna Klimowicz, Marlena Derulkiewicz

Nowa Era Spółka z.o.o.

907/2/2018

Język angielski

Team Up Plus

Denis Delaney , Philippa Bowen, Diana Anyakwo

Oxford University Press Polska Spółka z.o.o.

822/2/2017

Matematyka

,,Matematyka z kluczem²

Część 1 i 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Karolina Wej

Nowa Era Spółka z.o.o.

875/2/2018

Biologia

,,Puls życia²

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka z.o.o.

844/1/2018

Geografia

,,Planeta Nowa²

Feliks Szlajfer Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era Spółka z.o.o.

906/1/2018

Plastyka

,,Do dzieła²

Jadwiga Lukas, Krystyna Omak

Nowa Era Spółka z.o.o.

903/2/2018

Muzyka

,,Lekcja muzyki²

Monika Gronek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z.o.o.

952/2/2018

Religia

,,Ufam Synowi Bożemu²

Red. Ks. Andrzej Krasiński

PIW

 

Technika

,,Jak to działa?²

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z.o.o.

295/2/2018

KLASA VI

 

Historia i społeczeństwo

,,Klucz do historii²

Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

WSiP

295/2/2018

Zajęcia komputerowe

,,Lekcje z komputerem²

Wanda Kranas, Agnieszka Tanczylska, Mirosław Wyczółkowski, Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas

WSiP

807/1/2017

Język angielski

LOOK 3

 

 

Elsworth Steve, Rose Jim, Tetiurka Małgorzata

Pearson Longman

252/3/2010

Język polski

,,Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura²

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

551/5/2014/2015

,,Słowa z uśmiechem. Nauka o języku²

 

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

551/6,7/2014/

2016

Matematyka

,,Matematyka wokół nas²

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

WSiP

275/3/2014/z1/

2016

Przyroda

,,Przyrodo, witaj! ²

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta,

Ewa Laskowska, Andrzej Melson

WSiP

530/2/2013/2015

Plastyka

,,Plastyka²

Stanisław Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska

WSiP

440/3/2014

Zajęcia techniczne

,,Technika na co dzień²

Ewa Królicka, Marcin Duda, Ewa Bubak

WSiP

850/2/2017

Religia

,,Wierzę w Kościół²

Red. W. Janiga

Gaudium

 

Muzyka

,,Klucz do muzyki²

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

WSiP

406/3/2014/2016

KLASA VII

 

Historia

,,Wczoraj i dziś²

Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Nowa Era Spółka z.o.o.

877/4/2017

Informatyka

,,Lubię to! ²

Hanna  Koba

Nowa Era Spółka z.o.o.

847/4/2017

Język angielski

New Voices

Katherine i Steve Bilsborough

Macmillan Polska Spółka z.o.o.

854/1/2017

Język polski

,,Nowe słowa na start²

Joanna Kościerzyńska Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era Spółka z.o.o.

907/4/2017

Matematyka

,,Matematyka z kluczem²

Marcin Braun Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era Spółka z.o.o.

 

Biologia

,,Puls życia²

Małgorzata Jafimow

Nowa Era Spółka z.o.o.

844/4/2017

Plastyka

,,Dla dzieła²

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era Spółka z.o.o.

903/4/2017

Muzyka

,,Lekcja muzyki²

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z.o.o.

852/4/2017

Geografia

,,Planeta Nowa²

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z.o.o.

906/3/2017

Fizyka

,,Spotkanie z fizyką²

Grażyna  Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nawrotny-Różańska

Nowa Era Spółka z.o.o.

855/1/2017

Chemia

,,Chemia Nowej Ery²

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z.o.o.

785/1/2017

Język niemiecki

,,Meine Deutschtour²

Ewa Kościelniak- Walewska

Nowa Era Spółka z.o.o.

838/1/2017

Doradztwo zawodowe

 

 

 

 

 

 

Religia

,,Spotykam Twoje słowo²

Red. P. Mąkosa

Gaudium

 

KLASA VIII

 

Język polski

,,Nowe słowa na start²

Joanna Kościerzyna, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era Spółka z.o.o.

907/5/2018

Matematyka

,,Matematyka z kluczem²

Marcin Braun, Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

 

Nowa Era Spółka z.o.o.

875/5/2018

Biologia

,,Puls Życia²

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era Spółka z.o.o.

844/3/2018

Chemia

,,Chemia Nowej Ery²

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z.o.o.

785/2/2018

Fizyka

,,Spotkania z fizyką klasa ²

 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era Spółka z.o.o.

885/2/2018

Geografia

,,Planeta Nowa²

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era Spółka z.o.o.

906/4/2018

Historia

,,Wczoraj i dziś ²

Robert  Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era Spółka z.o.o.

877/5/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

,, Żyję i działam bezpiecznie²

Jarosław Słoma

Nowa Era Spółka z.o.o.

846/2017

Wiedza o społeczeństwie

,,Dziś i jutro ²

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era Spółka z.o.o.

874/2017

Informatyka

,, Lubię to! ²

Grażyna Koba

Nowa Era Spółka z.o.o.

847/5/2018

Język niemiecki

,,Meine Deutschtour²

Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Era Spółka z.o.o.

832/2/2018

Język angielski

,,Repetytorium ósmoklasisty²

 

Malcolm Mann, Steve Taylor-Knowles

Macmillan Polska Spółka z.o.o.

925/2018

Religia

„Z Tobą idę przez życie”

Red. P. Mąkosa

Gaudium

 

 

 

Copyright 2013  Szkoła Podstawowa w Petrykozach